Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z oo. w Białymstoku

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w centrum Białegostoku

Lokalizacja

ul. Jurowiecka 46a

Powierzchnia

15 559 m²

Data przetargu

19 grudnia 2023 r., godz. 12:00

ul. Jurowiecka 46a, Białystok

działka nr 13/4, obręb 17 Bojary
oznaczenie księgi wieczystej nr BI1B/00144294/6
powierzchnia nieruchomości 15 559 m²
nieruchomość zabudowana
• teren uzbrojony w sieć elektryczną, wodociągową i kanalizację
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
usługową i obiekty handlowe powyżej 2000m²

Sposób zagospodarowania nieruchomości: Obecnie prowadzona jest działalność eksploatacyjno – warsztatowa przez Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. .

Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla przedmiotowej nieruchomości księgę wieczystą numer BI1B/00/144294/6.

Doskonała lokalizacja

Centrum miasta

W niedalekiej odległości znajduje się ścisłe centrum miasta z rynkiem głównym. Jest to okolica skwerów i parków oraz największych atrakcji Stolicy Podlasia.

Komunikacja

Działka usytuowana w pobliżu największego węzła przesiadkowego komunikacji miejskiej. Doskonale skomunikowana z drogami z miejskimi drogami o największej przepustowości.

Edukacja i rozrywka

W okolicy bliskość przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich i technikum.
W sąsiedztwie znajduje się Galeria Handlowa i restauracje.

Niezbędne informacje o przetargu

Cena wywoławcza nieruchomości

48 500 000 zł (Czterdzieści osiem milonów pięćset tysięcy złotych)

Wysokość wadium

4 850 000 zł (Cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 15 grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje

W Siedzibie Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego Sp z o.o.,
ul. Jurowiecka 46a, 15-101 Białystok, pokój 16,
tel. 85 675 47 84 w. 125; tel. 603 978 352.

Termin i miejsce przetargu

19 grudnia 2023 r., godzina 12:00 w siedzibie Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o: 15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 46 a.

Termin okazania nieruchomości

15 listopada 2023 r., w godz. 11:00-12:00
12 grudnia 2023 r.
, w godz. 11:00-12:00

Oznaczenie nieruchomości

Działka nr 13/4 o pow. 1,5559 ha, przy ulicy Jurowieckiej 46A w Białymstoku, (użytek Ba), obręb 17 – Bojary.
Księga wieczysta numer BI1B/00/144294/6.

Uchwała nr LVII/812/22 Rady Miasta Białystok z dnia 8 lipca 2022r. w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Miasto Białystok

Białystok jest stolicą województwa podlaskiego, miastem na prawach powiatu położonym w północno-wschodniej Polsce. Uwarunkowania historyczne i geograficzne sprawiają, że jest miastem różnych kultur, wyznań i narodowości.

Zajmujący powierzchnię nieco ponad 102 km² i liczący blisko 300 tys. mieszkańców jest dziesiąty pośród miast wojewódzkich pod względem liczby ludności i drugi pod względem gęstości zaludnienia.

Białystok to miasto pełniące funkcję administracyjną, naukową, kulturalną i gospodarczą regionu.

Zielone Płuca Polski

4 Parki Narodowe, 3 Parki krajobrazowe, 85 rezerwatów przyrody oraz ponad 2000 pomników przyrody.

Teren województwa podlaskiego w blisko 30% powierzchni obejmuje rozległe lasy i puszcze, które jako jedyne na kontynencie europejskim zachowały swój pierwotny charakter.

W województwie podlaskim znajduje się najstarszy Park Narodowy w Polsce-Białowieski. Jak również, ten o największej powierzchni, czyli Biebrzański Park Narodowy.

Położenie Białegostoku w centralnej części regionu sprawia, że w niedalekiej bliskości znajdują się wspomniane puszcze i lasy, jak również cenione w kraju pojezierza mazurskie.

Formularz kontaktowy

Przed wysłaniem wiadomości prosimy o akceptację warunków.